Spar brændstof og nedsæt CO2!

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over kørselsadfærd, holdetid og køretid mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - og meget mere!

Data til vinterman (Vejdirektoratet)


 

GPS Location tilbyder automatisk eksport af data til vejdirektoratets system "Vinterman". Vi kan overføre data fra følgende opgaver.

 

Data med oplysninger eksporteres til Vinterman om hvor og hvornår der eks. saltes, for give effektive glatførevarsler og styre hvor meget der saltes på landsplan.

Vi kan eksportere data fra alle typer maskiner med både hydrauliske og eldrevne plove, saltere mv. 


 

Data der kan eksporteres• Transport
• Salt
• Sne
• Kombi (salt+sne)
• Grus
• Patrulje
• Fejning
• Græsklipning
• Grødeskærer (græsklipning under vandet i vandløb)
• Afspærring (tavlevogne)
• Andet
 

 

For en tavlevogn er de fire første sensorer typisk alle sat til Afspærring. Derudover kan man tilknytte en specifik tekst til hver sensor, f.eks.:

 
• ←(venstre)
• →(højre)
• X (kryds)
• A (trekant)
  GPS Location leverer også GPS enheder til Vejdirektoratet. Vi har leveret GPS til tavle og skilte vogne. Læs mere her. 

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg