Udnytter i jeres ressourcer?

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over alle ressourcer mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - driftoptimering og miljøforbedringer

Feje & sugeopgaver

 

I forbindelse med feje- og sugeopgaver tilbyder vi en GPS løsning, der visuelt på vores live kort viser, hvor meget der køres og hvor meget der fejes. Disse oplys-ninger kan samles i en rapport og udprintes.

 

I systemet kan indlægges faste ruter til alle formål, således kørte ruter løbende kan optimeres, dokumenteres og afstemmes.

 

 

 

Hako feje sugemaskine

 

 

 

Vi har til flere kommuner og virksomheder leveret vores GPS løsning med real time visualisering samt statistiske informationer om drift, køre og holdetider samt servicemodul.

 

Data er altid tilgængelige med log-in på www.gpslocation.com ligesom data kan eksportes i de mest gængse formater.

 Brochs Maskinhandel 

 

Ved henvendelser fra borgere eller kunder mht. klager over manglende fejning, kan det med det samme dokumenteres om der var fejet på det pågældende tidspunkt.GPS løsningen kan vise materiellets udnyttelsesgrad med holde-, køre- og drifttid. Arbejdsopgaver kan kvalitetssikres på en enkel måde med rapporter. Kontakt os på 31228800 for yderligere information

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg