Udnytter i jeres ressourcer?

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over alle ressourcer mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - driftoptimering og miljøforbedringer

Slamsugning

 

I forbindelse med slamsugnings opgaver tilbyder vi en GPS løsning, der både visuelt og rapportmæssigt viser hvor meget der køres og hvor meget der suges samt hvor der har været eventuelle forhindringer.I systemet kan indlægges faste ruter til alle formål, således kørte ruter løbende kan dokumenteres og afstemmes.Sydslam

Sydslam i København

Vi har til flere kommuner og virksomheder leveret vores GPS løsning med real time visualisering samt statistiske informationer vedr. drift, status og service.

Data er altid tilgængelige med log-in på www.gpslocation.com ligesom  data kan eksportes i de mest gængse formater.

 

SP Jensen Kloak Og Miljø

SP Jensen Kloak og Miljø

Vi har til flere kommuner og underleverandører leveret vores online løsning med real tids visualisering samt statistiske informationer om drift, status og service.Data er altid tilgængelige med login på www.gpslocation.com ligesom data kan eksportes til egne systemer og rapporter og kort kan udskrives.

 

 

Kontakt os på 31228800 for yderligere informationer.

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg