Spar brændstof og nedsæt CO2!

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over kørselsadfærd, holdetid og køretid mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - og meget mere!

Vej- & asfaltarbejde

 

I forbindelse med vej- og asfaltopgaver tilbyder vi en GPS løsning, der visuelt på vores live kort viser, hvor der udføres vej- og asfaltopgaver. Det er muligt at hente statistiske data om hvilke vejmaskiner, der har kørt i et givent område, hvornår og hvor længe. Driftchefen kan således fakturere opgaven, vurdere effektiv drifttid og kvalitetssikre arbejdsopgaver. 

Asfalt

 

 

Ved ønske om status på opgave eller som dokumentation for arbejdets udførelse kan de udførte arbejdsopgaver samles i en rapport og udprintes. I systemet kan indlægges faste ruter til alle formål, således kørte ruter løbende kan optimeres, dokumenteres og afstem-mes.

 

Data er altid tilgængelige med log-in på www.gpslocation.com ligesom data kan eksportes i de mest gængse formater.

 Kontakt os på 31228800 for yderligere information

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg