Spar brændstof og nedsæt CO2!

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over kørselsadfærd, holdetid og køretid mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - og meget mere!

Hvem er GPS-Location 

 

Vi er en dansk ejet og drevet virksomhed, som igennem de seneste 9 år har leveret en lang række intelligente GPS løsninger til kommuner, forsvaret og erhverv. Vi har i dag ca 150 kunder indenfor det offentlige og erhvervslivet.

 

Vi har en sund økonomi og det sidste år har virksomheden gennemgået en vækst på mere end 36% hvilket er unikt indenfor branchen. Vi har således ingen større gældsposter eller bestemmende indflydelser fra eksterne investorgrupper.

 

Siden 2006 har vi lagt mere end 6 mandeårs udvikling i den bagvedliggende software. Derfor tilbyder vi en unik GPS løsning, der matcher de fleste kunders behov. Løsningen er fleksibel og scalerbar, hvorfor vi med vores specialviden hurtigt kan opfylde kundens behov for ydereligere styring, input/output og monitering.

 

GPS systemet genererer automatisk log- og kørebøger, holde- og køretids-rapporter samt overblik over input og handlinger som f.eks. fejning, snerydning, slamsugning, affaldstømning, lifte mv. 
 Danish Final 2011 - CLEANTECH

 

GPS Location delog i november 2011 i Erhvervs og byggestyrelsens Cleantech konkurrence for innovative virksomheder. Vores GRØNNE FMS løsning betød, at vi blev udtaget som finalist til danmarksfinalen.

 

 

Miljø - CO2 og ROIVi ønsker at tilbyde vores kunder en ægte Grøn løsning, hvor det er muligt at nedsætte CO2 med 10-20%, således vi kombinerer en FMS eller GPS løsning med en miljørigtig løsning. Vi ved at det er de tunge køretøjer, der både kan opnå de største besparelser og bidrage positivt til miljøet med nedbringelse af CO2. Derfor fokuserer vi på kommuner og transport branchen. GPS Location har modellen og løsningen til at nedsætte CO2 med 10-20% samt give driftsbesparelser på samme niveau.

 Vi forventer en ROI på mellem 2 - 6 måneder

 

Lastbiler og tungere køretøjer står for over 30% af den totale CO2 udledning og transport-branchens udledning har været stigende siden 1990, selvom alle andre branchers udledning har været faldende og dermed udleder mindre CO2. Se tabellen herunder. 

CO2GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg