Spar brændstof og nedsæt CO2!

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over kørselsadfærd, holdetid og køretid mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - og meget mere!

Kommunale opgaverGPS Locations webbaserede løsning giver en bred vifte af muligheder til at løse og kvalitetssikre udførelsen af opgaver indenfor Teknik og Miljø.• Drift, service management
Vej og Park
Renhold
Vinter
• Medarbejder Kommunikation


 

Alt ses i realtid på et virtuelt, digitalt kort, der kan skaleres op og ned samt panoreres i alle kompasretninger. 

Processor og arbejdsopgaver

 

Alle opgaver, kørselsrapporter, kan enten registreres automatisk eller manuelt ved medarbejder input eller registreringer.
Endvidere kan oprettes fences eller hegn der ligeledes kan printes eller  eksporteres til integration til egne lokale systemer.


Vi tilbyder også udarbejdelse af speciel tilrettede rapporter mv. 

Samarbejde med Vinterman

 

GPS Location tilbyder eksport af data til Vejdirektoratets systemer som idag kan håndtere opgaver indenfor

 

• Salt
• Snerydning, plov og sneslynge
• Kombi (salt+sne)
• Grus
• Patrulje
• Fejning
• Græsklipning
• Grødeskærer (græsklipning under vandet i vandløb)
• Afspærring
• Andet
• Tavle - Skiltevogne 

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg